Kihívások és megoldások

0

Most már sokkal hatékonyabb intézkedések bevezetésére van szükség az emberek és a nagyragadozók közti növekvő számú konfliktusok kezelésére. Ez volt a fő üzenete az „Együttélés a nagyragadozókkal: kihívások és megoldások” elnevezésű konferenciának az Európai Parlamentben október 17-én.

EP tag Karl-Heinz Florenz, az Intergoup „ Biodiverzitás, Vadászat, Vidék” (pártok közötti) képviselői csoport elnöke volt a házigazdája és az Európai Vadászszövetségek és Konzervációs Szervezetek Szövetsége; a FACE által szervezett konferenciájának. A jelenlegi menedzsment és kompenzációs módszereknek megfelelő megoldásokat kellene szolgáltatniuk az együttélés során, mivel egyre több növekvő nagyragadozó állomány van Európában a sűrűn lakott területeken és a többcélú hasznosítású földterületeken.

EP tag Karl-Heinz Florenz kijelentette: Az emberi tevékenységek – ideértve a mezőgazdaságot, természetvédelmet, túrizmust – együtt létezése bizonyos nagyragadozókkal, mint például a farkas egyre növekvő kihívásokat jelent számunkra. A farkas visszatérése jelentős vitákat robbantott ki Európa vidéki területein. Ezért kérem, hogy jól működő menedzsment terveket dolgozzunk ki a farkasra és más konfliktusokat okozó vadfajokra vonatkozóan. Nem csak az ökológiai, hanem a gazdasági és a szociális szempontokat is figyelembe kell venni. Objektíven kell kezelnünk a kérdést és komolyan figyelembe kell venni a földtulajdonosok és a farmerek érdekeit is. A döntéshozatalba jobban be kell vonnunk az érintett farmereket, földtulajdonosokat, vadászokat és erdészeket is.

Dr. Nicola Notaro, az EU Környezetvédelmi Bizottság Természetvédelmi Osztályának vezetője rámutatott, hogy a nagyragadozók az európai ökoszisztéma és földterület integráns részei, ezért a humán érdekek és a nagyragadozó fajok jelenléte okozta konfliktusok megoldásában kulcsfontosságú a konstruktív párbeszéd a résztvevők, földhasználók, vadászok, és intézmények között. A dialógus során a tudás megosztása, az együttműködés a hatályos és kellően rugalmas EU jogszabályok és politikák biztosította keretek között adhatják a megoldást a különböző földrajzi területeken az eltérő körülmények között. Utalt a természet, emberek és gazdaság elnevezésű EU Akció Tervre, amelyen keresztül megszülethetnek az intézkedések.

Borboly Csaba, a Bizottság tagja, egyúttal Romániában Hargita megye tanácsának elnöke, beszámolt a régiók tanácsában folytatott megbeszélésekről, amelyek a nagyragadozók és az ember együttélésének javítását célozzák. Elmagyarázta, hogy a saját régiójában milyen konfliktusokat generál a barnamedve. Utalt a közelmúltban betiltott hasznosítási kvóták tilalma okozta problémákra. Hangsúlyozta, hogy Romániának szüksége van a Natura 2000 területek EU támogatására, és támogatni kell az együttélés feltételeinek javítását, valamint tudományosan megalapozott döntésekre van szükség.

Daniel Heindl az Alsó-Ausztriai agrárkamarától arról adott tájékoztatást, hogy a hagyományos legeltető állattartás és pásztorkodás rendkívül nehézé vált egyes területeken. Szerinte szükség van konfliktusmentes területekre, ahol az extenzív legeltető állattartás az Európai Alpok régióban lehetséges. A mellett érvelt, hogy a hagyományos alpesi legeltető állattartás évszázadok alatt alakult ki, ami gazdasági és kulturális értéke az Alpoknak és fenn kell tartani a jövőben különösebb védelmi intézkedések nélkül is.

Luis Suarez a spanyol WWF-től több példát is hozott a nagyragadozók és az ember közti jó együttélésre. Kijelentette, hogy a konfliktusok megoldhatók, széles a megelőző intézkedések sora és hangsúlyozta az érintettek jó együttműködésének fontosságát. Bemutatta, hogy az EU LIFE támogatás eszköze és a nemzeti vidékfejlesztési támogatás sikeresen használhatóak az ember és a nagyragadozó koegzisztenciájában.

A konferencián részt vettek az EP tagok és néhányuk aktívan bekapcsolódott a vitába, kifejtve a dán, holland, olasz, német és brit véleményt.

Forrás: Szabados Rozália, Brüsszel

Megosztás

Szóljon hozzá! (A személyeskedő sértegetéseket és trágárságokat töröljük!)

*