fbpx

Sajtótájékoztató az új vadászati törvény koncepciójáról

0

Alig pár órája ért véget a Földművelésügyi Minisztériumban az a sajtótájékoztató, amelyen dr. Bitay Márton Örs állami földekért felelős államtitkár ismertette a készülőfélben lévő, új vadászati törvény koncepcióját, melynek elsődleges igénye, hogy a különböző földhasználók és a természetvédelem között megteremtse az összhangot.

Az irányvonalak értelmében a vadászati jog kollektív hasznosításáról és a haszonbérleti díj mértékének megállapításáról a földtulajdonosi közgyűlés döntene, a távolmaradó vagy képviselet nélküli tulajdonosokat azonban a jegyző helyett a Települési Agrár Bizottság képviselné. Újdonság, hogy a vadászati jogot kizárólag haszonbérlet útján lehetne gyakorolni. – mondta a szakpolitikus. A törvény egyik sarokköve, hogy rendezze a vadkárral kapcsolatos kérdéskört, egyértelműsítse a felelősségi viszonyokat, szakmai alapokra helyezze a kárfelmérést és a kárrendezést. Célkitűzés, hogy a vadászati jog gyakorlásáért járó díjat a földtulajdonosok, a vadászati évet megelőzően maradéktalanul megkapják. Az államtitkár kiemelte, hogy a tárca továbbra is szükségesnek tartja a hivatásos vadászok kötelező foglalkoztatását, azonban minden befejezett 3000 hektáronként alkalmaznának egyet. Ezzel a „papírvadőrök” intézményét kívánják megszüntetni. A vadászterületek minimális területe 3000 hektár maradna, de az üzemtervi ciklust 20 évre emelnék. A Tájegységi vadgazdálkodás helyeznék előtérbe, melyhez az Országos Vadgazdálkodási Adattár nyújt majd segítséget. A koncepció alapján elkészülő tervezet elfogadását és várhatóan a jövő év január 1-jei hatálybalépését követően a vadgazdálkodás irányítására kijelölt, felsőfokú végzettséggel rendelkező „tájegységi fővadászok” látnák el, akik a hatósági kapcsolattartást és a vadgazdálkodási tervezési feladatokat, a jogosultakkal közösen. Bitay Márton szerint elő fogják irányozni a nagyvadállomány csökkentését és újra bevezetnék a „mínusz pontos szankciókat” is, de nem minden hibás lelövés járna következményekkel, hanem csak a tendenciózus esetekben „büntetnének”. A törvény a szabadterületi és a zárttéri nagyvadgazdálkodást szétválasztaná: a szabadterületi gyógyszeres kezeléseket tilalmazná, a kertben elejtett vad trófeáját pedig külön bírálná és külön ranglistán vezetné. Az apróvadállomány érdekében rögzítené a becslési módszereket, és előírná a nyárvégi számlálást, illetőleg bevezetné a ragadozógyérítési kötelezettséget. A minisztérium javasolja továbbá – a kor követelményeinek megfelelően – a vadászati módokat is felülvizsgálják. Az elhangzott irányelveket a tárca társadalmi egyeztetésre bocsátja.

(Z.V.)

Kattintson ide az új vadászati törvény véleményezhető koncepciójáért.

A észrevételeket a joginfo@fm.gov.hu e-mail címre várják.

A beérkezett véleményeket a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti- és Vadgazdálkodási Főosztály összesíti.

A véleményezési határidő: június 19.

Megosztás

A szerzőről

Reagálj

*