fbpx

A KASZÓ-LIFE pályázat kivitelezési munkái lezárultak

0

A projekt célja a Nyugat-Belső-Somogy kistáj területén található Natura 2000 területek degradálódott élőhelyeinek rehabilitációja. 2015 nyarán elindultak azok a munkák, amelyek a Natura 2000 hálózat részét képező Szentai erdő területén az erdők, a kisebb lápos, valamint füves területek vízellátásának javítását, illetve a csapadék területen tartását célozzák, ezáltal stabilizálva a kedvező ökológiai állapotot.

Az összesen 1,34 millió eurós, 75%-os Európai Uniós támogatásból, 2018-ig megvalósuló “Mézgás éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és megőrzése Kaszó területén” (LIFE12 NAT/HU/000593) című pályázat során a KASZÓ Zrt. és a NAIK – Erdészeti Tudományos Intézet konzorciumban, egymással szorosan együttműködve valósítja meg a természetvédelmi célkitűzéseket.  A pályázatban foglalt kivitelezési munkák 2016. január 31-én lezárultak, a munkaterület átadás-átvételére 2016. február 16-án került sor.

Kűvölgyi-tó töltés 1

A pályázat 2013. szeptember elsejével indult, azóta az előkészítő folyamatok során a közbeszerzések, eszközbeszerzések, a tervezés és az engedélyeztetés folyamata zajlott, valamint eleget tettek a konzorciumi tagok a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó feladatoknak. A monitoring tevékenységhez kapcsolódó előzetes állapotfelvétel is elindult, ami alapot ad a kivitelezett munkák hatásának vizsgálatához. A területen lévő tömegesen elterjedt, idegenhonos növények visszaszorítása a pályázat kezdete óta folyamatos.

Kűvölgyi-tó töltés 2

A kivitelezési munkák két ütemben, 2015 júliusában kezdődtek el a Kűvölgyi-tavak felújításával, valamint négy tóra való bővítésével. A már meglévő régi tóból kb. 10.000 m3 iszapot termeltek ki, ezzel a tórendszer kapacitása növekszik a jövőben. A tavak között egy gát megépült, kettő pedig meg lett erősítve és magasítva, valamint a műtárgyak cseréje is megtörtént. A tavak környékén lévő, kivitelezés közben megrongálódott kiszolgáló utak javítása végbement.

Mederborda

A kivitelezési munkák második üteme még érintette a Bükki-tavat, melynek átereszét kicserélték, a gátját megerősítették. Szintén a második ütem keretében a Baláta-tó kifolyásához egy tiltós áteresz került, valamint a projektterületen lévő vízfolyásokba a vízvisszatartás és a víz lefolyásának lassítása céljából mederbordákat helyeztek el.

A közeljövő feladatai között egy tanösvény kialakítása szerepel a Kűvölgyi-tó körül.

A projektről bővebb információt a www.kaszo-life.hu weboldalon talál.

Forrás: KASZÓ Zrt.

Megosztás

A szerzőről

Reagálj

*