fbpx

Jelentkezzen természetvédelmi őrnek!

0

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Igazgatóság Természetvédelmi őrszolgálatánál, önkormányzati természetvédelmi őr munkakör betöltésére vonatkozóan.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Akadémia utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/20. Természetvédelmi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a fővárosi, helyi jelentőségű védett természeti területek őrzésében, ellenőrzi a természetvédelmi követelmények betartását, gondoskodik a védett természeti értékek megóvásáról. Intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez a feladatellátásával összefüggő jogellenes cselekmény észlelésekor. Szükség esetén részt vesz a védett természeti területek természetvédelmi kezelési feladataiban, környezeti nevelési tevékenységben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium, és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási, geológiai szakképesítés vagy középiskolai végzettség és környezet- vagy természetvédelmi szakképesítés,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

természetvédelmi igazgatási feladatokban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

rendészeti igazgatási feladatokban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

térinformatikai szoftverek ismerete (ArvView, ArcGIS)

botanikai és/vagy zoológiai fajismeret

  1. évi CXX törvény szerinti képzést és vizsgát tanúsító, illetve a mentességet igazoló dokumentum, vagy a mentességi eljárást kezdeményező dokumentum bemutatása

A 4/2000. (I.21) Korm.rendeletben meghatározott, természetvédelmi őrök számára előírt vizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

megbízhatóság,

pontos és gyors munkavégzés,

nagy teherbírás, stressz tűrő képesség,

kiváló szintű kommunikációs készség,

jó fizikai állóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

45/2012. Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

kézzel írt motivációs levél

kézzel írt tematikus önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton XV/311/1/2014 önkormányzati természetvédelmi őr pályázat tárgybeli megjelölésével Nagy Ildikó részére a Nagy.Ildiko@fori.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

  1. december 31.

Forrás: fori.hu

Megosztás

A szerzőről

Reagálj

*