fbpx

Módosult az erdőtörvény

0

Április 8-án az Agrárminisztérium módosította az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt, elsősorban a különböző kezelési módokkal és azok megtervezésével kapcsolatban.

A törvény 1 §-a így további 10 ponttal bővül:

 • „15. örökerdő modell: az örökerdő üzemmódban kitűzött erdőgazdálkodási célok főbb paramétereit összefoglaló célrendszer, amely megadja a faállomány célállapotának erdőszerkezetét és fafajösszetételét;
 •  16. átalakítási szakasz: az örökerdő üzemmódú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás szakasza, amíg a célállapotnak megfelelő erdőszerkezet nem alakul ki;
 •  17. fenntartási szakasz: az örökerdő üzemmódú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás, ami a célállapotnak megfelelő erdőszerkezet fenntartására irányul;
 • 18. javafa: az adott faállomány legjobb növekedést és fejlődést tanúsító, egészséges, jó korona- és törzsarányokkal rendelkező, kiemelkedő minőségű, kiválasztott, illetve a célátmérő elérésig megtartani tervezett egyedei;
 • 19. biotóp fa: az erdőgazdálkodó által kijelölt, erdővédelmi és természetvédelmi célokat szolgáló olyan faegyed, amely a tervszerű erdőgazdálkodás keretében nem kerül kitermelésre;
 • 20. célátmérő: az örökerdő tervben az adott termőhelyi viszonyoknak megfelelő, az adott fafaj javafáira, azok vágásérettségére az erdőgazdálkodó által megállapított mellmagassági átmérőre vonatkozó érték vagy értéktartomány;
 • 21. erdőfelújítási tervezési egység: átmeneti üzemmódú erdőrészletekben fahasználati és erdőfelújítási szempontból azonosan kezelhető, legfeljebb 1,5 hektár nagyságú erdőterület;
 • 22. erdőfelújítási ütem: az átmeneti üzemmódú erdőrészlet azon tervezési területegysége, amelyben azonos erdőtervi időszakban kezdődik meg az erdőfelújítás, vagy amelyben azonos erdőtervi időszakban az átalakítási és
  erdőfelújítási tervben foglaltak szerint legfeljebb 1,5 hektáros egybefüggő, végvágott területeket keletkeztető véghasználatra kerül sor;
 • 23. fakitermelések erélye: a fakitermelés százalékban kifejezett aránya a becsült élőfa-készlethez vagy annak körlapösszegéhez képest;
 • 24. körlapösszeg: a faállományt alkotó faegyedek mellmagassági keresztszelvényének területösszege;
 • 25. mellmagasság: a földfelszíntől számított 1,3 méter magasság.”

A fentiekkel is szeretnék segíteni, hogy átláthatóbbá váljon az adott területen végzet erdőgazdálkodás menete.
Az örökerdők kezelési terve és az átalakítási, erdőfelújítási terv formai követelményei, és az annak kitöltéséhez segítségül szolgáló útmutató a Nemzeti Földügyi Központ honlapján lesz elérhető.
A rendelet fontos részlete, hogy kitér az egyes vágásérettségi korok alapján, a különböző faállománytípusok teljes erdőrészlet-véghasználati időszakának időintervallumára is. Így az átmeneti üzemmódban 80 évre vonatkozóan, míg ettől nagyobb vágásérettségi korral tervezett faállománytípusok esetében 30 évre, és a kisebb vágásérettségűeknél (legalább három erdőfelújítási ütemben) 10 évre kell előre megtervezni a gazdálkodás pontos menetét.

A teljes rendelet itt érhető el.

Megosztás

A szerzőről

Reagálj

*