fbpx

A vadásztársaságokat is érintheti az EKÁER !

0

„A vadásztársaságokat is érintheti az 50/2014. (XII. 31.) és az 51/2014. (XII. 31.) NgM. számú rendelet, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről (EKÁER).

Az elmúlt napokban egyre többen érdeklődtek az új adminisztrációs kötelezettségeket előíró EKÁER rendszer működését illetően, mely 2015. január 1-jétől hatályos, de januárban még nem büntet a NAV.
Kérdés: Vonatkozik-e a jogszabály a vadásztársaságokra, illetve mennyiben érinti azokat?

A vadhúst (0208903000 vámtarifa szám) a rendelet a kockázatos termékek közé sorolja, tehát a rendelet érinti a vadhús közúti fuvarozását is. Vannak azonban kivételek, melyek – a jelenlegi vadászati gyakorlat és vadhússzállítás figyelembevételével – a legtöbb vadásztársaságot mentesítik a rendkívül bonyolult adminisztratív feladatok alól.
A rendelet 22/E. § (6) bekezdés ba) pontja kimondja, hogy „Mentes a bejelentési kötelezettség alól, ha a kockázatos élelmiszer tömege a 200 kilogrammot, vagy az adónélküli ellenértéke a 250.000 Ft-ot nem haladja meg.”

Amennyiben tehát az elejtett vad szállítása fenti kategóriába esik (az egyéni vadászatok során a legtöbb esetben ez történik, amikor 1-2 db vadat szállítanak a hűtőkamrába, vagy a vadátvevő helyre), akkor nem szükséges az EKÁER rendszerbe való bejelentkezés.

A társasvadászatok terítékeinek elszállításánál már más a helyzet, ahol a mennyiség, vagy az érték meghaladja a mentességben előírtakat és a vad elszállítását a vadásztársaság végzi, akkor be kell jelentkezni a rendszerbe. Ez esetben is adódhat azonban egy olyan megoldás, hogy a vadfelvásárlóval olyan szerződést kell kötni, melynek alapján a vad a terítékről közvetlenül az ő birtokába kerül és a szállításáról, illetve bejelentéséről ő gondoskodik. A felvásárló ugyanis mindig a mentességet meghaladó nagyobb tételeket szállít, tehát köteles a rendszerbe bejelentkezni.

Ha nincs mentesség:
Amennyiben a vadászatra jogosult a mentességi feltételeknek nem tud megfelelni, úgy be kell jelentkeznie az EKÁER számért a fuvarozást megelőzően. A bejelentkezés feltételrendszerét meg lehet találni a www.ekaer.hu honlapon, bejelenteni azonban csak a www.ekaer.nav.gov.hu oldalon lehet. A regisztrációhoz a szállítónak ügyfélkapus hozzáféréssel kell rendelkeznie. Mivel kockázatos élelmiszerről van szó, csak az kaphat EKÁER számot, aki a NÉBIH-nél rendelkezik FELIR azonosítóval. A NÉBIH honlapján ez ellenőrizhető, de FELIR azonosítóval szinte valamennyi vadászatra jogosult rendelkezik, mivel 2012. óta élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kötelesek fizetni a 40/2012. (IV. 27) VM rendelet értelmében.

Tisztelt Vadászatra jogosult!
Fentiek alapján minden egyesület, gazdálkodó maga dönti el a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően, hogy miként kíván a jogszabályi követelményeknek eleget tenni!

Az új jogszabályokat az országos érdekképviseleteink adószakértője is értelmezte, álláspontját a vadászatra jogosultak a NIMRÓD Vadászújság februári számában és a Védegylet és Kamara honlapján olvashatják.

Budapest, 2015. január 19.

Üdvözlettel:
Pechtol János
ügyvezető elnök”

omvk.hu

Megosztás

A szerzőről

Reagálj

*