fbpx

Parlamenti helyzet

0

Április 14-én az országgyűlési képviselők 146 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 39 tartózkodás mellett hagyták jóvá a vadászati törvény módosítását, amellyel enyhítették a hivatásos vadászok szakképesítési követelményeit, így már nem kötelező a 10 ezer hektárnál nagyobb és a különleges rendeltetésű vadászterületeken felsőfokú végzettséggel rendelkeznie a szakszemélyzetnek. Ugyancsak jelentős változás, hogy a régi Polgári törvénykönyv előírásait kell alkalmazni a vadgázolások esetében, hiszen a korábban hatályos szabályok jogi bizonytalansággal járt. Ennek értelmében mostantól a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó polgári jogi szabályokat kell alkalmazni a vad és gépjármű ütközés esetében. Meg kell említeni továbbá, hogy a döntés értelmében a körzeti vadgazdálkodási tervek 2016. február 29-ig meghosszabbodnak.

Ugyanezen a napon az Országgyűlés – 170 igen, 4 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett – elfogadta az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosítását is. A megváltoztatott jogszabály gyakorlatilag egy uniós irányelv átvételét foglalja magába. Eszerint az illegális fakitermelés hatékony visszaszorítása érdekében meg kell követelni a piacra kerülő faanyag eredetigazolási rendszerének kidolgozását. Az a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, aki tehát fát, avagy faanyagot a belső piacon hoz forgalomba, köteles a faanyag származásának igazolására. A törvény betartatását az erdészeti hatóság fogja ellenőrizni.

Az előbb említett két téma mellett a parlament elhalasztotta az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló kormányzati előterjesztés zárószavazását. Az indítvány minősített többséget igénylő passzusai nem kapták meg a szükséges kétharmados többséget; 125 képviselő szavazott igennel és 71 nemmel, a kétharmados többséghez 131 voks kellett volna. A földművelésügyi miniszter törvényjavaslata alapján a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) tulajdonába kerülne az összes állami tulajdonú föld, függetlenül attól, hogy védett természeti területnek minősül-e.

Megosztás

A szerzőről

Reagálj

*