Megalkuvás nélkül

0

A vadászattal kapcsolatban többnyire negatív hírekkel találkozhatunk a sajtóban, holott – s ezt az utóbbi időben számos példa alátámasztja – jócskán akadnak olyan események, rendezvények, programok is, melyek igenis példaértékűek, s a vadászat-vadgazdálkodás ősi kultúrájának megismertetését, illetőleg terjesztését, természetvédelmi szükségszerűségét, gazdasági vetületét hivatottak szolgálni. Csak éppen ezekről a médiában vajmi keveset lehet olvasni, látni, hallani. Éppen ezért sokan nem rendelkeznek hiteles információkkal a tevékenységünkről, melynek folyományaként elutasító magatartást tanúsítanak, s alkalmasint minősíthetetlen stílusban a különféle közösségi platformokon hangot adnak ellenérzéseiknek.

Ennek ellenére évek óta kitartóan próbálkoznak a puskaforgatók a szemlélet megváltoztatása érdekében – különösen regionális szinten – hiteles képet festeni a vadászatról, ám a kísérleteknek eleddig vajmi kevés eredménye mutatkozik. Mégsem voltak hiábavalók ezek az erőfeszítések, hiszen egyértelműen kiderült, hogy a társadalmi attitűdöt a fiatalokon, a gyerekeken keresztül lehet a leghatékonyabban formálni. Éppen ezért az érdekképviselet kidolgozott egy olyan kampánytervet, melynek keretében – együttműködve a tájegységi fővadászokkal – sorra látogatják az óvodákat és a különféle alap-, illetőleg középfokú oktatási intézményeket, ahol előadásokat tartanak, melyek révén a hallgatóság rádöbbenhet arra, hogy nem szabad felülni a sztereotip, vadászatellenes hangulatkeltésnek.

Természetesen a kezdeményezéshez civil szervezetek és magánszemélyek is csatlakoztak, szinte mindenki szerepet vállal benne, aki fontosnak érzi a közvélemény magunk mellé állítását, s a vadászat ügyének szolgálatát.

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztősége egyfajta jószolgálati tevékenység gyanánt ugyancsak felvállalta az „Ismerd meg a vadászokat”” címet viselő programban való önkéntes részvételt, melynek eredményeképpen az újság munkatársai több intézményt felkerestek, és az ott tanuló gyerekeknek meséltek a Kárpát-medence növény- és állatvilágának sokszínűségéről, fontos ökológiai összefüggésekről, a példátlanul gazdag magyar vadászati kultúráról, valamint a német-porosz hagyományokon nyugvó szokásrendszerről. Ennek hatására – miként ez a pedagógusi és a szülői visszajelzésekből leszűrhető – sokkal elfogadóbbá válnak a kamaszok és tinédzserek, s egészen másként tekintenek a korábban „oktalanul öldöklő, torz lelkű” vadembereknek vélt vadászokra. Sőt, rajtuk keresztül – azáltal, hogy otthon elmesélik a tapasztalataikat – a családtagokra szintén ugyanez jellemző. Arról sem szabad persze megfeledkezni, hogy egyéb hozadéka is van ezeknek a foglalkozásoknak, tudniillik az ott elhangzottak nagyban hozzájárulnak a környezettudatosság elmélyítéséhez is…

A vadászat népszerűsítését szolgáló tájékoztatók legutóbbi, május 30-i állomása a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola volt, ahol Németh Zoltán beszélt a vadászat-vadgazdálkodás lényegéről a hallgatóságnak.

– A gyerekek, ahogy azt már megszokhattuk, ezúttal is nagyon érdeklődőek voltak, rendkívül fogékonynak mutatkoztak, a feltett kérdésekre ügyesen válaszoltak, de persze sok mindenre rá is csodálkoztak – állították egybehangzóan, hozzátéve, a jövőben is szívesen elfogadunk minden ilyen jellegű felkérést, meghívást, hiszen – mint az talán az újság szemléletében is visszatükröződik – a vadászat ügyének szolgálatát a szerkesztőség minden munkatársan fontos küldetésének érzi…

Megosztás

Szóljon hozzá! (A személyeskedő sértegetéseket és trágárságokat töröljük!)

*