fbpx

Lesadót vezet be egy Baranya megyei község

0

November 25-én reppent fel a hír, hogy a Pécstől alig 50 kilométerre fekvő Nagydobsza település önkormányzata a jövő évtől adót vet ki a magaslesekre. Vadászati körökben heves indulatokat váltott ki a dolog, tekintve, hogy az adó összege 50.000 forint, és azt minden egy méternél magasabb építmény után fizetni kell.

Lássuk a rendelet szövegét:

,,Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó, az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott föld kivett út árok területén két napnál hosszabb ideig elhelyezett 1 méternél magasabb mobil tereptárgy, amely a nem mezőgazdasági, önkormányzati, állam, bányászati tevékenység kisegítésének céljából van elhelyezve, és vadászati tevékenység előmozdítása a funkciója.”

Nagydobsza közigazgatási területe a térképen

Tehát a község közigazgatási területén, azaz 13,28 négyzetkilométeren bárhol elhelyezett vadászati célú berendezésekért kell fizetni. Az viszont nincs részletezve, hogy csak a fix magaslesek tartoznak-e bele ebbe, vagy az egyszerű, hajtó- vagy vadkárvadászatokon használt, akár egy nap alatt is elmozdíthatóakat. Illetve, hogy hogyan lesz ellenőrizve, hogy az adott vadászles (sic!) két napnál hosszabb időre van elhelyezve egy területen.
Az 1 méternél magasabb építménybe beleszámít a fára szerelt ülődeszka is? Örülnénk, ha születne válasz arra is, mi az oka a különbségtételnek az egy méternél magasabb, és annál alacsonyabb lesek között?

,,Az adó alanya – a hely adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással – az a vadásztársaság akinél a naptári év első napján a vadkárért felelős.”
,,Mentesül az adó megfizetése alól az az adóalany, aki a község közigazgatási területén összesen 1db vadászlessel rendelkezik.”

Ez jó hír az egy magaslessel rendelkező vadásztársaság(ok) számára, viszont akinek kettőnél több van, annak a vadkár mellett még emiatt is fájhat a feje a jövő évtől.

A kivetendő adót az adóalany, azaz a vadásztársaság állapítja meg önadózással az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.

Az OMVK Baranya Megyei Területi Szervezete szerintnem jogszerű a helyi adó kivetése, mivel a törvény értelmében adómentes a helyi adó alól ,,az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.”

Megosztás

A szerzőről

Reagálj

*